Privacy & Cookie beleid

Laatste update op 25/05/2018.

Het is voor ons belangrijk dat kandidaten ons ten volle kunnen vertrouwen en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en waar we deze gegevens terugvinden.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BN60. U dient zich ervan bewust te zijn dat BN60 niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van BN60 te accepteren.

BN60 respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1.     Identiteit en contactinformatie

Op deze website is informatie over BN60 terug te vinden. BN60 is een werving- en selectiekantoor gespecialiseerd in de actieve rekrutering van kandidaten. Ons kantoor is te vinden op volgend adres: Jacob lacopsstraat 22/b103 te Oudenaarde, België.

Referenties naar “we”, “wij”, “ons” en “onze” in dit privacy beleid verwijzen naar BN60.  

2.     Doel en wettelijke basis

BN60 heeft als missie professionals te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe professionele uitdaging en bedrijven te helpen in hun zoektocht naar professionals. BN60 behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens steeds met grote zorgvuldigheid en conform de huidige Privacywetgeving. De persoon in kwestie (kandidaat) heeft steeds de toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we alle verwerking van persoonsgegevens, zoals onder andere verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens. 

3.     Verwerking van persoonsgegevens

Als een persoon ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De via onze website of een andere website (zoals Stepstone, LinkedIn, VDAB,…) , na het ontvangen van een schriftelijke toestemming tot opname in de database, meegedeelde persoonsgegevens worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, met name werving & selectie. Uw gegevens worden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van BN60. De betrokkene heeft daarbij te allen tijde de mogelijkheid om de toestemming in te trekken.

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Kandidaat gegevens om de kandidaat te identificeren en contact op te nemen. (Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, geslacht, e-mailadres, leeftijd, gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die kenbaar zijn via sociale media, acties, mobiele applicaties,…)
  • Gegevens verbonden aan loopbaan en verwachtingen. (Bijvoorbeeld: opleidingsniveau, kennis, vaardigheden, ervaring, loon en loonverwachtingen, referenties van vorige werkgevers,…)
  • Gegevens met betrekking tot gezondheid. (Deze worden niet bijgehouden.)

Wij verwerken geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren.

De bewaartermijn van deze persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd op 12 maanden na afronding van het sollicitatieproces. Na deze 12 maanden is het mogelijk dat BN60 opnieuw contact met u opneemt om te vragen of uw persoonsgegevens opnieuw voor een termijn van 12 maanden mogen bewaard en verwerkt worden.

Indien nodig in het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze opdrachtgevers (klanten) en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Onze persoonsgegevens worden echter niet doorgegeven buiten België.

4.     Cookies

Wij verzamelen algemene informatie over het gebruik van onze website en onze bezoekers van de website. Dit doen wij door middel van het gebruik van cookies of vergelijkbare vormen van technologie. Het gebruik van cookies kan uitgeschakeld worden door middel van instellingen aan uw browser, echter kan onze website daardoor mogelijks niet geheel correct of trager werken.

Het is mogelijk om naar onze website te surfen en vacatures te bezoeken, zonder persoonlijke informatie na te laten. Met deze persoonsgegevens bedoelen we voornaam en achternaam, adres, email adres en andere contactinformatie.

Indien de persoon wenst om via het registratieformulier in te tekenen in een vacature of spontaan te solliciteren, kunnen we gebruik maken van uw email, telefoon of andere communicatiemiddelen om u de bevraagde informatie te bezorgen.  Indien u wenst om niet meer door ons gecontacteerd te worden, kunt u contact opnemen met een HR-Consultant van BN60 of kunt u een mail sturen naar het adres onderaan vermeld op deze privacyverklaring.

5.     Beveiligingsmaatregelen

BN60 doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Zo hebben enkel geautoriseerde personen toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is BN60 met hen overeengekomen dat zijn de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

6.     Rechten van de kandidaat

De kandidaat kan zich steeds beroepen op de volgende rechten:

  • De persoon kan informatie en toegang verkrijgen tot zijn of haar persoonsgegevens
  • De persoon heeft de mogelijkheid om de persoonsgegevens te corrigeren of uit te wissen
  • De persoon kan zich bezwaren tegen directe marketingpraktijken
  • De persoon kan zich eveneens bezwaren tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • De persoon heeft het recht om de persoonsgegevens die op hem of haar van toepassing zijn in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen

7.     Wijzigingen

BN60 kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy beleid. Het meest actuele Privacy beleid is ten allen tijde te vinden op de website van BN60. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

8.     Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BN60, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@bn60.be

 

BN60 is te contacteren via onderstaande mogelijkheden.

Jacob lacopsstraat 22/b103

9700 Oudenaarde

+32 (0)55 47 00 14

info@bn60.be